Toernooireglement TKS 2019

In 2019 organiseert Tennisvereniging Siddeburen de Tenniskampioenschappen van regio Slochteren over de periode van 17 tot en met 23 juni. Dit toernooi is goedgekeurd door de KNLTB.
Het toernooi kent de volgende rubrieken en toernooibepalingen:

Jeugd
Rood: Tot deze categorie behoren jongens en meisjes die in 2010 of later geboren zijn en spelen in het miniveld. Er wordt gespeeld om 1 gewonnen tiebreak tot 7 punten (7-6 is einde partij, dus niet 2 punten verschil). 
Oranje: Tot deze categorie behoren jongens en meisjes die geboren zijn in 2008 t/m 2011 (8 t/m 11 jaar) en spelen in het 3/4 veld. Er wordt gespeeld om 2 gewonnen tiebreak sets, tot 7 punten met een verschil van 2.
Groen:  Tot deze categorie behoren jongens en meisjes die geboren zijn in 2007 t/m 2009 (10 t/m 12 jaar) en spelen op een volledige baan. Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets van 4 games (4-2 of 5-3). Bij 4-4 wordt een tiebreak gespeeld tot 7 punten met 2 verschil. Een eventuele 3e set is een tiebreak tot 7 punten met 2 verschil. Bij Groen geldt het Beslissend Punt Systeem (BPS): bij 40-40 levert het winnende punt de game op. De ontvanger mag kiezen vanaf welke kant er wordt geserveerd. 
Geel: Oudere jeugd, grootveld. Tot deze categorie behoren jongens en meisjes die in 2018 17 jaar of jonger zijn. Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets. 

Bij Rood, Oranje en Groen spelen jongens en meisjes tegen elkaar 

Senioren 
• DE en HE worden ingedeeld op actuele rating. .
• DD, HD en GD worden gespeeld in de categorieën 3, 4, 5, 6, 7 en 8/9

Informatie en bepalingen toernooi op actuele rating: 
In het enkelspel wordt de actuele rating van beide spelers opgeteld en gedeeld door twee. Er geldt een maximale bandbreedte van 1.00 bij indelen, tenzij de wedstrijdleiding anders bepaalt. 

Algemeen 
1. Het toernooi wordt gespeeld op de banen van TV De Woldmeppers (vier banen canada tenn) en op de in totaal dertien gravelbanen van SC Tjuchem, TV Kolham, TC Wijchgelsheim en de organiserende TV Siddeburen. 
2. Inschrijven kunnen de leden van alle tennisverenigingen binnen de Gemeente Midden Groningen, alsmede alle inwoners van de gemeente Midden Groningen die bij een tennisvereniging in een andere gemeente spelen.
3. Het maximum aantal partijen van dit toernooi is 350 partijen, terwijl het minimum totaal aantal inschrijvingen is bepaald op 25.
4. De inschrijving sluit op vrijdag 7 juni 2019 om 23.59 uur. Inschrijven kan via de website TKSSlochteren.nl of via toernooi.nl. Inschrijven kan in maximaal twee categorieën.
5. Het inschrijfgeld bedraagt voor de jeugd € 5,--, voor de senioren € 8,--per categorie. Het inschrijfgeld dient voor de eerste partij voldaan te worden aan de wedstrijdleiding. Bij niet opkomen is men toch verplicht het inschrijfgeld te betalen. (Eventueel wordt dit geïnd via de eigen vereniging).
6. Als er in een categorie onvoldoende inschrijvingen zijn, dan kan de organisatie besluiten om deze deelnemer(s) in een andere aansluitende sterkere categorie te laten deelnemen.
7. Er kan slechts één dag als verhindering worden opgegeven voor het enkelspel. Doet men ook mee in het dubbelspel, dan geldt voor dat koppel, dat alleen die ene verhindering mag worden opgegeven. Dit betekent, dat-als zij beiden meedoen in het enkelspel – er in totaal maar één verhindering mag zijn. Doet men in twee dubbelcategorieën mee dan mag voor beide dubbelpartijen samen ook maar één verhindering worden opgegeven, op alle andere dagen dient men beschikbaar te zijn.
8. Een inschrijving kan door de organisatie worden geweigerd. Men kan de weigeringsgrond in dat geval opvragen bij de centrale organisatie.
9. Er wordt in principe gespeeld in poules, er is geen verliezersronde.
10. Wedstrijden worden gespeeld met gele ballen van het merk Babolat. Dit geldt voor senioren en jeugd groot veld t/m 14 en t/m 16 jaar. Voor de andere jeugdcategorieën wordt gespeeld met de mini-bal, de oranje bal voor ¾ veld en de groene bal voor groot veld t/m 12 jaar.
11. Voor de eerste partij krijgen de deelnemers een uitnodiging; zo mogelijk via e-mail. De spelers zijn verplicht zelf de eerstvolgende partij in de gaten te houden, bijvoorbeeld via toernooi.nl.
12. Deelnemers dienen zich voor iedere partij een kwartier voor het in het schema aangegeven tijdstip te melden bij de wedstrijdleiding. Op ieder park is een wedstrijdleiding aanwezig.
13. Deelnemers zijn verplicht hun KNLTB-pas bij zich te hebben om de wedstrijdleiding de kans te geven om hen te identificeren.
14. Deelnemers zijn verplicht tennisschoenen te dragen, die geschikt zijn voor de beide baansoorten ( met zogeheten ingewerkt profiel ). Anders kan uitsluiting volgen.
15. Per rubriek worden twee geldprijzen beschikbaar gesteld.
16. De wedstrijdleiding is bevoegd een scheidsrechter voor een partij aan te wijzen.
17. De wedstrijdleiding kan in geval van onsportief en/of onreglementair gedrag een deelnemer van verdere deelname uitsluiten.
18. Als de weersomstandigheden tijdens TKS 2019 de voortgang van het toernooi ernstig verstoren, kan de wedstrijdleiding besluiten om meerdere partijen in een verkorte vorm te laten spelen. 
19. Het is deelnemers niet toegestaan tijdens de TKS-week aan een ander toernooi mee te doen.
20. De wedstrijden tellen mee voor het KNLTB DSS systeem.

Bijzondere wedstrijdbepalingen
1. Bij de jeugd t/m 12 jaar wordt volgens het Beslissend Punt Systeem ( BPS ) gespeeld, d.w.z. dat games bij de stand 40-40 worden beslist met het volgende punt. Een derde set bestaat bij deze categorie uit alleen een tiebreak.
2. In categorieën, waarin in poules wordt gespeeld, is bij het gelijk eindigen van spelers het onderlinge resultaat bepalend voor de eindstand.
3. De wedstrijden van senioren en jeugd t/m 14 en t/m 16 jaar beginnen in de week vanaf 18.00 uur. Jeugdwedstrijden worden niet na 20.00 uur gepland. Om 21.30 uur worden de laatste seniorenpartijen gepland. Uitloop door (weers)omstandigheden is mogelijk. In het weekend beginnen de wedstrijden niet voor 9.00 uur. 
4. De wedstrijden van rood jonge jeugd, oranje jonge jeugd, groen oudere jeugd en geel oudere jeugd worden normaal gesproken gespeeld op woensdagmiddag vanaf 14.00 uur. Als er veel opgaven zijn, kunnen er ook wedstrijden worden gepland op een andere dag voor 20.00 uur.
5. Er wordt t.a.v. de 3e set gespeeld conform het regulier KNLTB competitiereglement 2019. Dat wil zeggen dat in alle dubbelpartijen een eventueel te spelen 3e set een wedstrijdtiebreak is (t/m 10 en 2 punten verschil). In gevallen, waarin dit reglement en het KNLTB-wedstrijd-en toernooireglement niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.

Aansprakelijkheid
De organisatie stelt zich niet verantwoordelijk voor diefstal en beschadiging van persoonlijke spullen en ook niet voor lichamelijk letsel van de deelnemers.

Bondsgedelegeerde: 
Wedstrijdleiders: Marius van der Woude