Toernooireglement TKS 2022

Van 20 tot en met 26 juni 2022 organiseert Tennisvereniging De Woldmeppers de Tenniskampioenschappen van regio Slochteren. Dit toernooi is goedgekeurd door de KNLTB.

Het toernooi kent de volgende rubrieken en toernooibepalingen:
Jeugd Rood, Oranje, Groen.  
17 +     DE, HE, DD, HD, GD, DD 55+, HD 55+ en GD 55+

Ieder schrijft zich in voor een bepaalde rubriek. De wedstrijdleiding bepaalt op basis van de actuele rating verschillende subcategorieën met (volgens de actuele rating) gelijkwaardige spelers, waarmee het toernooi wordt gespeeld. In het dubbelspel wordt de actuele rating van beide spelers opgeteld en gedeeld door twee. Ben je 55+ mag je natuurlijk ook voor de reguliere onderdelen inschrijven of voor beiden (maximaal voor 2 rubrieken).    

                                               
Algemeen

1.     Het toernooi wordt gespeeld op de banen van TV De Woldmeppers (vier banen canada     tenn) en op de in totaal dertien gravelbanen van SC Tjuchem, TV Kolham, TC     Wijchgelsheim en TV Siddeburen. Wedstrijden beginnen door de week om 19.00 uur     en in het weekend om 9 uur. Na 22 uur zullen er geen wedstrijden meer beginnen.
2.     Inschrijven kunnen de leden van alle tennisverenigingen binnen de Gemeente Midden     Groningen, alsmede alle inwoners van de gemeente Midden Groningen die bij een     tennisvereniging in een andere gemeente spelen.
3.     Het maximum aantal partijen van dit toernooi is 350 partijen, terwijl het minimum     totaal aantal inschrijvingen is bepaald op 25.
4.     De inschrijving sluit op vrijdag 10 juni 2022 om 23.59 uur. Inschrijven kan via de     website toernooi.nl. Inschrijven kan in maximaal twee categorieën.
5.     Het inschrijfgeld bedraagt voor de jeugd € 5,- en voor de senioren € 10,- per categorie.     Het inschrijfgeld dient bij inschrijving via Ideal te worden voldaan.
6.     Als er in een subcategorie onvoldoende inschrijvingen zijn, dan kan de organisatie     besluiten om deze deelnemer(s) in een andere aansluitende sterkere subcategorie te
laten deelnemen.
7.     Er kan slechts één dag als verhindering worden opgegeven voor het enkelspel. Doet     men ook mee in het dubbelspel, dan geldt voor dat koppel, dat alleen die ene     verhindering mag worden opgegeven. Dit betekent, dat als zij beiden meedoen in het     enkelspel er in totaal maar één verhindering mag zijn. Doet men in twee     dubbelcategorieën mee dan mag voor beide dubbelpartijen samen ook maar één     verhindering worden opgegeven. Op alle andere dagen dient men beschikbaar te zijn.
8.     Een inschrijving kan door de organisatie worden geweigerd. Men kan de     weigeringsgrond in dat geval opvragen bij de centrale organisatie.
9.     Er wordt in principe gespeeld in poules.
10.     Wedstrijden worden gespeeld met gele ballen van het merk Tretorn. Dit geldt voor     senioren en jeugd groot veld t/m 14 en t/m 16 jaar. Voor de andere jeugdcategorieën     wordt gespeeld met de mini-bal, de oranje bal voor ¾ veld en de groene bal voor groot     veld t/m 12 jaar.
11.     Voor de eerste partij krijgen de deelnemers een uitnodiging via e-mail. De spelers zijn     verplicht zelf de eerstvolgende partij in de gaten te houden, bijvoorbeeld via     toernooi.nl.
12.     Deelnemers dienen zich voor iedere partij een kwartier voor het in het schema     aangegeven tijdstip te melden bij de wedstrijdleiding. Op ieder park is een     wedstrijdleiding aanwezig.
13.     Deelnemers zijn verplicht hun KNLTB-pas bij zich te hebben om de wedstrijdleiding     de kans te geven om hen te identificeren.
14.     Deelnemers zijn verplicht tennisschoenen te dragen, die geschikt zijn voor de beide     baansoorten (met zogeheten ingewerkt profiel). Anders kan uitsluiting volgen.
15.     De wedstrijdleiding is bevoegd een scheidsrechter voor een partij aan te wijzen.
16.     De wedstrijdleiding kan in geval van onsportief en/of onreglementair gedrag een     deelnemer van verdere deelname uitsluiten.
17.     Als de weersomstandigheden de voortgang van het toernooi ernstig verstoren, kan de     wedstrijdleiding besluiten om meerdere partijen in een verkorte vorm te laten spelen.
18.     Het is deelnemers niet toegestaan tijdens de TKS-week aan een ander toernooi mee te     doen.
19.     De wedstrijden tellen mee voor het KNLTB DSS systeem.
20.    In gevallen waarin deze bepalingen in het wedstrijd- en toernooireglement niet     voorzien, beslist de wedstrijdleiding.


Jeugd

Rood: Tot deze categorie behoren jongens en meisjes die in 2012 (t/m 8 jaar) of later geboren zijn en spelen in het miniveld. Er wordt gespeeld om 1 gewonnen tiebreak tot 7 punten (7-6 is einde partij, dus niet 2 punten verschil).
Oranje: Tot deze categorie behoren jongens en meisjes die geboren zijn in 2010 t/m 2012 (8 t/m 10 jaar) en spelen in het 3/4 veld. Er wordt gespeeld om 2 gewonnen tiebreak sets, tot 7 punten met een verschil van 2.
Groen: Tot deze categorie behoren jongens en meisjes die geboren zijn in 2008 t/m 2010 (10 t/m 12 jaar) en spelen op een volledige baan. Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets van 4 games (4-2 of 5-3). Bij 4-4 wordt een tiebreak gespeeld tot 7 punten met 2 verschil. Een eventuele 3e set is een tiebreak tot 7 punten met 2 verschil. Bij Groen geldt het Beslissend Punt Systeem (BPS): bij 40-40 levert het winnende punt de game op. De ontvanger mag kiezen vanaf welke kant er wordt geserveerd.
Geel: Oudere jeugd, groot veld. Tot deze categorie behoren jongens en meisjes die in 2020 17 jaar of jonger zijn. Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets.

Bij Rood, Oranje en Groen spelen jongens en meisjes tegen elkaar.

Bijzondere wedstrijdbepalingen


1.    De wedstrijdleiding kan besluiten om de zondag (19 juni) voorafgaand aan de officiële start alvast wedstrijden te plannen, die in de reguliere week niet te plannen zijn.      
Bij de jeugd vanaf 13 jaar wordt volgens het Beslissend Punt Systeem ( BPS ) gespeeld, d.w.z. dat games bij de stand 40-40 worden beslist met het volgende punt. Een derde set bestaat bij deze categorie uit alleen een tiebreak.

2.     De wedstrijden van senioren en jeugd vanaf 13 jaar beginnen in de week vanaf 19.00 uur. Jeugdwedstrijden worden niet na 20.00 uur gepland. Om 21.00 uur worden de laatste seniorenpartijen gepland. Uitloop door (weers)omstandigheden is mogelijk.
3.     De wedstrijden van rood, oranje en groen worden normaal gesproken gespeeld op woensdagmiddag vanaf 14.00 uur.
4.     Er wordt t.a.v. de 3e set gespeeld conform het regulier KNLTB competitiereglement 2022. Dat wil zeggen dat in alle dubbelpartijen een eventueel te spelen 3e set een wedstrijdtiebreak is (t/m 10 en 2 punten verschil).
5.    In gevallen, waarin dit reglement en het KNLTB-wedstrijd-en toernooireglement niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.

 

Aansprakelijkheid

De organisatie stelt zich niet verantwoordelijk voor diefstal en beschadiging van persoonlijke spullen en ook niet voor lichamelijk letsel van de deelnemers.

Bondsgedelegeerde:

Wedstrijdleiders: Henk Koorenhof  en  Jan Knollema
E-mail: toernooi-woldmeppers@ziggo.nl